Dodatečné izolace vlhkého zdiva

Nabízíme dodatečné izolace vlhkého zdiva proti zemní a vzlínající vlhkosti pomocí chemické injektáže, těsnění průsaků vody do sklepních prostor.  Jedná se o šetrný způsob zamezení vzlínání vlhkosti do zdiva a obnovení poškozené či dokonce chybějící izolace stěn a základů. Tuto metodu lze využít pro zdivo cihelné, kamenné i smíšené.

Používané injektážní materiály:    PUR, GEL, Silan-siloxanový emulzní krém

plošné injektáže polyuretanem nebo gelem

Těsnění průsaků vody, injektáže a sanace betonu

Provádíme těsnění průsaků vody přes praskliny, trhliny, pracovní a dilatační spáry technologií tlakové injektáže pomocí PUR pryskyřic nebo gelů, tlakové injektáže k silovému vyplnění trhlin a prasklin v betonu pomocí epoxidových pryskyřic, cementové injektáže. Opravy poškozených a degradovaných povrchů betonových a železobetonových konstrukcí, reprofilace, ochranné a krystalizační nátěry betonových konstrukcí.

injektáž průsaku